Over Waardenbeleving

Waardenbeleving wordt geleid door Rob Rijk . Als managermenttrainer raakte hij tijdens de jaren ’90 enthousiast over de theorie van Clare Graves en het model van Spiral Dynamics. Als consulent van bureau Management Drives en managementtrainer van De Boer & Ritsema Van Eck, het bureau wat het model van Spiral Dynamics in Nederland introduceerde, deed hij veel ervaring op in het toepassen van de aan de theorie gekoppelde test. Naast eigen specialismen wordt Rob ondersteund door meerdere collega’s in het praktisch toepasbaar maken van drijfveren voor individuen en teams. Heeft u interesse in onze dienstverlening, neemt u dan contact met ons op.