team performance test

Teams performance test

De team performance test van Waardenbeleving biedt inzicht in de teamkwaliteiten en drives. Een team ontwikkelt zich in fasen. Ieder fase vereist specifieke teamkwaliteiten en teamdrives. Gebruikmaking van deze kwaliteiten en drives leidt tot het verbeteren van de teamperformances. In welke fase het team zich ook begeeft, eerste stap is het duidelijk krijgen welke drives er van het team worden verwacht. Gaat het bijvoorbeeld over ontwikkelen, verbeteren en/of beheersen ?
Informatie hierover wordt verkregen door de drijfveren van de teamleden en leidinggevende gemeten. Hiermee krijgen zowel de teamleden als leidinggevende inzicht in de huidige situatie.

Het team gaat vervolgens een proces aan wat loopt van herkenning – erkenning en benutten van verschillende drijfveren.
MetaCom faciliteert het proces van de teamleden naar de gewenste situatie waarbij geappelleerd wordt aan verantwoordelijkheid, eigenaarschap en respect voor andermans drijfveren gedurende het proces. Neem voor meer informatie contact op met Rob Rijk 0650 978 333