Workshop

Waardengedreven Samenwerken

Wat maakt dat het ene teamlid zich steeds uitgedaagd voelt tot competitie en presteren, terwijl het andere teamlid vooral gericht is op samenwerking en harmonie? Waarom neemt de één direct beslissingen, terwijl de ander eerst grondig wil analyseren? En waarom stelt de één het systeem centraal en de ander het resultaat? In deze workshop worden de ‘drives’ inzichtelijk gemaakt van de teamleden en worden tools aangereikt ‘hoe’ de samenwerking te verbeteren en hoe meer energie te krijgen en minder energie te verspillen in werk.

 

Hoe ziet de workshop er uit?

Door middel van een interactieve audio-visuele presentatie worden de waardensystemen één voor één inzichtelijk gemaakt en wordt de invloed van de waardensystemen (drives) in de werkomgeving herkenbaar gemaakt. Daarnaast worden de persoonlijke profielen van de vooraf ingevulde online testen inzichtelijk gemaakt en met elkaar besproken. Met het team worden vervolgens ervaringsgerichte opdrachten uitgevoerd wat exact weergeeft waarom het team functioneert zoals het functioneert. De workshop biedt ruimte om specifieke situaties uit de dagelijkse praktijk te behandelen.

Wat levert het op?

Na deze workshop heeft het team inzicht in:

  • Het drijfverenontwikkelingsmodel van Clare.W.Graves
  • De ik- en wij drijfveren in het team
  • Het door de teamleden online ingevulde waardenbelevingstesten
  • De kwaliteiten en valkuilen van ieder drijfveer
  • De onderlinge spanningen tussen de drijfveren in gedrag van teamleden
  • De verschillen tussen drijfveren en gedrag
  • Hoe aan te sluiten op de drijfveren van anderen
  • Welke drives de teamleden energie leveren en kosten
  • Tools hoe om te gaan met gedrag van personen met andere drives

Duur:  

Afhankelijk van de doelstelling omvat de workshop één of twee dagdelen.
Bel 0650978 333 of neem contact op via het contactformulier.

 

1 + 3 =

waardengedreven functioneren