Omdat er veel zinnigs te schrijven is over de drijfveren van Graves, schrijf ik over de afzonderlijke waardensytemen. Voor degenen die meer willen weten over dit gedachtengoed: toets Clare Graves of Spiral Dynamics in op google en binnen korte tijd weet je aardig wat het globaal inhoud.

Deze blog gaat over de blauwe drijfveer. Niet voor niets begin ik met ‘waardering voor de blauwe drijfveer’. Voor degeen die nog niet het kleurenpalet automatisch koppelen aan specifieke waardensystemen; blauw staat voor systeem, afspraken, uniform, procedures en wordt in gedrag vaak herkend aan taakgericht, loyaliteit, discipline om af te maken, gericht op zekerheid en het handhaven van afspraken. En last but not least: mensen met een dominant blauwe drijfveer hebben een sterke behoefte aan waardering, maar vragen hier niet naar.

Als ik tijdens trainingen of workshops met mensen praat over de drijfveren, blijkt veel irritatie te liggen op de valkuil van de blauwe drijfveer. En die valkuil heet : bureaucratie! Volgens mij is bureaucratie in deze maatschappij onoverkomelijk. Ga maar na; in onze complexe samenleving waarin voortdurend veranderingen plaatsvinden, zijn systemen en procedures nodig om zaken te regelen. Maar omdat ontwikkelingen doorgaan, kan een procedure die vandaag gemaakt is, bij wijze van spreken, morgen al vele uitzonderingen kennen. Een medewerker die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de procedure, voert deze strikt uit zoals ge├»nstrueerd. Gewoon volgens de regels dus. Deze medewerker gaat niet over zinvol of onzinnig. Dat zijn degenen die het beleid en de daaruit voorkomende procedures hebben bedacht en gemaakt. Echter, situaties waarin de procedure leidt tot irritatie, worden direct geuit naar de persoon die de procedure uit voert. Deze persoon is dan ‘de kop van jut’, terwijl hij of zij vaak geen idee heeft van het beleid achter de procedure.

Hoe het nu iets makkelijker te maken voor deze medewerker en daardoor voor de klant?
Degenen die belast zijn met de uitvoering dienen geïnstrueerd te worden hoe om te gaan met lastige situaties. Zowel procedureel als in klantvriendelijkheid. Hier is dus een aandachtspunt voor beleids- en proceduremakers. Zij dienen degeen die met de uitvoering belast zijn regelmatig van informatie en instructie te voorzien over hoe om te gaan met lastige situaties. En omdat de medewerkers degenen zijn die belangrijke klantreacties waarnemen, dient juist naar hen geluisterd te worden! Uiteindelijk gaat erom dat kwaliteit geleverd wordt en dat kan alleen als de betreffende uitvoerende medewerkers betrokken, geinformeerd en van tijd tot tijd ook gewaardeerd worden!

En als we dat niet doen….dan verschijnt vanzelf het beeld van de paarse krokodil…..