Waardentheorie

Waardenbeleving is gebaseerd op de waardentheorie van Dr. Clare W. Graves (1914–1986). Graves toonde aan dat gedrag niet alleen door onze behoeften wordt bepaald, maar ook door ons wereldbeeld en de levensomstandigheden waarin wij verkeren. Een waardensysteem, ook wel drijfveer of drive genoemd, kan gezien worden als een beeld van de wereld gevormd door een set van waarden en overtuigingen. Datgene wat iemands drive is,bepaalt wat hem of haar motiveert of juist demotiveert. Zo zal iemand die een drive heeft om te excelleren, gedemotiveert raken in een omgeving waar gelijkheid en vaststaande regels gelden.

 

Omdat de drives van een individu het uiteindelijke gedrag bepalen, geeft het inzichtelijk maken hiervan vitale informatie voor zowel het individu als zijn of haar omgeving. Graves onderscheidde zeven meetbare waardensystemen. Ieder waardensysteem heeft specifieke kenmerken die bepalend zijn voor het gedrag van mensen in een specifieke werkomgeving. Uitgangspunt is dat ieder mens in potentie alle te ontwikkelen waardensystemen in zich draagt, maar door mentale mogelijkheden, leefomstandigheden en omgeving, een eigen patroon heeft ontwikkeld.