Word ik meer gedreven door het creëren van structuur of het behalen van resultaten?

drijfveren test persoonlijk

 Waardentheorie

Waardenbeleving is gebaseerd op de waardentheorie van Dr. Clare W. Graves (1914–1986). Graves toonde aan dat gedrag niet alleen door onze behoeften wordt bepaald, maar ook door ons wereldbeeld en de levensomstandigheden waarin wij verkeren. Een waardensysteem, ook wel drijfveer of drive genoemd, kan gezien worden als een beeld van de wereld gevormd door een set van waarden en overtuigingen. Iemands drive bepaalt wat hem of haar motiveert of juist demotiveert. Zo zal iemand die een drive heeft om te excelleren, gedemotiveert raken in een omgeving waar gelijkheid en vaststaande regels gelden.

 Graves onderscheidde zeven meetbare waardensystemen. Ieder waardensysteem heeft specifieke kenmerken die bepalend zijn voor het gedrag van mensen in een specifieke werkomgeving. Uitgangspunt is dat ieder mens in potentie alle te ontwikkelen waardensystemen in zich draagt en door persoonlijkheid en  leefomstandigheden een eigen patroon heeft ontwikkeld.

Waardentheorie test
Secured By miniOrange