Ga ik meer voor presteren of innoveren?

Ben ik meer een groepsmens of een individualist?

Welke drijfveren geven en kosten mij energie?

Ga ik meer voor structuur of harmonie?

Door welke drijfveren wordt u gedreven?

 

 

Waardentheorie

waardenbeleving Waardenbeleving is gebaseerd op de waardentheorie van Dr. Clare W. Graves (1914–1986). Graves toonde aan dat gedrag niet alleen door onze behoeften wordt bepaald, maar ook door ons wereldbeeld en levensomstandigheden waarin wij verkeren. Een waardensysteem, ook wel drijfveer of drive genoemd, bepaalt wat iemand motiveert of juist demotiveert.

Waardenbelevingstest

De Waardenbelevingstest is een zorgvuldig uitgebalanceerd online meetinstrument dat de drijfveren meet in de huidige vaardigheden waardenbelevingwerkomgeving. De uitkomst laat zien welke drijfveren motiverend en demotiverend werken in de werkomgeving. Daarnaast geeft de uitslag aan welke drijfveren energie leveren en welke energie kosten in de werkomgeving. Wordt de test gemaakt in teamverband, geeft de uitslag informatie over de mogelijkheden en valkuilen in samenwerking in het betreffende team.

Workshop Waardengedreven Samenwerken

Wat maakt dat de één zich steeds uitgedaagd voelt tot competitie en presteren, terwijl de ander vooral gericht is op 26504264_ssamenwerking en harmonie? Waarom neemt de één direct beslissingen, terwijl de ander eerst grondig wil analyseren? In deze workshop worden de ‘drives’ inzichtelijk gemaakt en krijgt u tools aangereikt om te kunnen omgaan met de ‘drives’ van de mensen uit uw omgeving.

Drijfveren Loopbaantraject

Het drijfveren loopbaan traject richt zich op het inzichtelijk maken van de drijfveren, kwaliteiten en competenties in je huidige of toekomstig werk. . Het traject omvat 5 sessies van 1,5 uur en vindt plaats op ons praktijkadres in De Meern of op locatie. In overleg is het ook mogelijk de sessies online te laten plaatsvinden. De kosten van het Loopbaantraject bedragen
€ 875,00 excl. 21% BTW.