Ga ik meer voor presteren of innoveren?

Ben ik meer een groepsmens of een individualist?

Welke Drijfveren geven en kosten mij energie?

Ga ik meer voor structuur of harmonie?

Door welke drijfveren wordt u gedreven?


Drijfveren sturen en bepalen ons gedrag en zijn daarom essentieel voor zowel individuele- als teamontwikkeling.

Drijfverentest maken?

Waardentheorie

waardenbeleving Waardenbeleving is gebaseerd op de waardentheorie van Dr. Clare W. Graves (1914–1986). Graves toonde aan dat gedrag niet alleen door onze behoeften wordt bepaald, maar ook door ons wereldbeeld en levensomstandigheden waarin wij verkeren. Een waardensysteem, ook wel drijfveer of drive genoemd, bepaalt wat iemand motiveert of juist demotiveert. Lees meer

Waardenbelevingstest

De Waardenbelevingstest is een zorgvuldig uitgebalanceerd online meetinstrument dat de drijfveren meet in de huidige vaardigheden waardenbelevingwerkomgeving. De uitkomst laat zien welke drijfveren motiverend en demotiverend werken in de werkomgeving. Daarnaast geeft de uitslag aan welke drijfveren energie leveren en welke energie kosten in de werkomgeving. Wordt de test gemaakt in teamverband, geeft de uitslag informatie over de mogelijkheden en valkuilen in samenwerking in het betreffende team. Lees meer

Workshop Waardengedreven Samenwerken

Wat maakt dat de één zich steeds uitgedaagd voelt tot competitie en presteren, terwijl de ander vooral gericht is op 26504264_ssamenwerking en harmonie? Waarom neemt de één direct beslissingen, terwijl de ander eerst grondig wil analyseren? In deze workshop worden de ‘drives’ inzichtelijk gemaakt en krijgt u tools aangereikt om te kunnen omgaan met de ‘drives’ van de mensen uit uw omgeving. Lees verder

Drijfveren Coaching traject

Het drijfveren coaching traject richt zich allereerst op het inzichtelijk maken van de drijfveren in je huidige of toekomstig werk. De waardenbelevingstest geeft hiervoor de essentiële informatie.Daarnaast richt de coaching zich op de kwaliteiten en onderzoek naar teambuilding en samenwerkingvalkuilen van de je drijfveren in de werkcontext. Hierdoor wordt duidelijk wat energie levert en kost in de werkcontext, welke vaardigheden verder ontwikkeld dienen te worden en welke overtuigingen hierbij ondersteunend en belemmerend zijn. Het coaching traject is ontwikkelingsgericht. Potentie, groei en het handelen op basis van je drijfveren met daar aangekoppelde (eigen)waarden staan hierbij centraal. Het traject omvat 6 sessies van 1,5 uur en vinden plaats in De Meern op ons praktijkadres. In overleg is het ook mogelijk de sessies online te laten plaatsvinden. De kosten van het Drijfveren Coaching traject bedragen
€ 900,00 excl. 21% BTW.