Ga ik meer voor presteren of innoveren?

Ben ik meer een groepsmens of een individualist?

Welke Drijfveren geven en kosten mij energie?

Ga ik meer voor structuur of harmonie?

Door welke drijfveren wordt u gedreven?


Drijfveren sturen en bepalen ons gedrag en zijn daarom essentieel voor zowel individuele- als teamontwikkeling.
“Damn it all, a person has a right to be who he is!” Clare W.Graves

Professor

Waardentheorie

waardenbeleving Waardenbeleving is gebaseerd op de waardentheorie van Dr. Clare W. Graves (1914–1986). Graves toonde aan dat gedrag niet alleen door onze behoeften wordt bepaald, maar ook door ons wereldbeeld en levensomstandigheden waarin wij verkeren. Een waardensysteem, ook wel drijfveer of drive genoemd, bepaalt wat iemand motiveert of juist demotiveert. Lees meer

Waardenbelevingstest29984011_s

De Waardenbelevingstest is een zorgvuldig uitgebalanceerd online meetinstrument dat de drijfveren meet in de huidige werkomgeving. De uitkomst laat zien welke drijfveren motiverend en demotiverend werken in de werkomgeving. Daarnaast geeft de uitslag aan welke drijfveren energie leveren en welke energie kosten in de werkomgeving. Wordt de test gemaakt in teamverband, geeft de uitslag informatie over de mogelijkheden en valkuilen in samenwerking in het betreffende team. Lees meer

Workshop Waardengedreven Samenwerken

Wat maakt dat de één zich steeds uitgedaagd voelt tot competitie en presteren, terwijl de ander vooral gericht is op 26504264_ssamenwerking en harmonie? Waarom neemt de één direct beslissingen, terwijl de ander eerst grondig wil analyseren? In deze workshop worden de ‘drives’ inzichtelijk gemaakt en krijgt u tools aangereikt om te kunnen omgaan met de ‘drives’ van de mensen uit uw omgeving. Lees verder

Partner worden?

Wil jij als Trainer of Coach zelf workshops of coaching sessies verzorgen met de Waardenbelevingstest? Ons bureau 34541967_sbiedt een één- daagse bijscholing die erop gericht is om de Test in te zetten als instrument  voor jouw eigen dienstverlening. In deze opleiding worden op een gestructureerde manier de waardensystemen en toepassingsmogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Lees meer

Gratis Consult bij Test