"Ga ik meer voor zekerheid of avontuur?"

"Ben ik meer een groepsmens of een individualist?"

"Wat geeft en kost mij eigenlijk energie?"

"Ik doe gewoon een drijfverentest!"

Door welke drijfveren wordt u gedreven?

Waardenbeleving biedt diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van de Waardenbelevingstest. Deze op Professor W. Graves gebaseerde waardentheorie meet de drijfveren van personen in de werkomgeving. De gemeten drijfveren geeft een antwoord op de vraag waardoor een persoon of team wordt gedreven en hoe dit kan worden benut voor succes.

“Damn it all, a person has a right to be who he is!” Clare W.Graves

Professor

Waardentheorie

waardenbeleving Waardenbeleving is gebaseerd op de waardentheorie van Dr. Clare W. Graves (1914–1986). Graves toonde aan dat gedrag niet alleen door onze behoeften wordt bepaald, maar ook door ons wereldbeeld en evensomstandigheden waarin wij verkeren.Een waardensysteem, ook wel drijfveer of drive genoemd, bepaalt wat hem of haar motiveert of juist demotiveert.  Lees meer

Workshop Waardengedreven Samenwerken

Wat maakt dat de één zich steeds uitgedaagd voelt tot competitie en presteren, terwijl de ander vooral gericht is op 26504264_ssamenwerking en harmonie? Waarom neemt de één direct beslissingen, terwijl de ander eerst grondig wil analyseren? In deze workshop worden uw ‘drives’ inzichtelijk gemaakt en krijgt u tools om te kunnen omgaan met de ‘drives’ van de mensen uit uw omgeving. Lees verder

Waardenbelevingstest29984011_s

De Waardenbelevingstest is een zorgvuldig uitgebalanceerd online meetinstrument dat de drijfveren meet in de huidige werkomgeving. De uitkomst laat zien welke drijfveren motiveren en demotiveren in de werkomgeving. Daarnaast geeft de uitslag aan welke drijfveren er energie leveren en energie kosten in de werkomgeving. Wordt de test gemaakt in teamverband, geeft de uitslag informatie over de mogelijkheden en valkuilen in samenwerking. Lees meer

Partner worden?

Wil jij als Trainer of Coach zelf workshops of coaching sessies verzorgen met de Waardenbelevingstest? Ons bureau 34541967_sbiedt een 2 daagse bijscholing die erop gericht is om de Test in te zetten als instrument  voor jouw eigen dienstverlening. In deze opleiding worden op een gestructureerde manier de waardensystemen en toepassingsmogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Lees meer

Gratis Consult bij Test

Info